Hình Quân Khả Ngã Vi Hoàng quyết trận sinh tử ở Minh Nguyệt Lầu - Lạc Dương, để trang đoạt Ma Giáo Chí BảoThị Bích Quy Thuộc. Lấy Hồng Hoa làm chứng, giang hồ hào kiệt ào ạt kéo đến. Trong bóng tối 1 nhóm thích khách cướp Hồng Hoa rồi lén vào Lạc Dương, đợi lệnh quyết chiến của Hình Quân Khả.

Hoàn thành 4 tiến trình của Cửu Âm Chí mới sẽ mở cách chơi Trang bị phẩm 6.

 

 

Tiến trình 1: Nguyên nhân quyết chiến. 

Sau khi mở Cửu Âm Chí  nhấn vào vị trí như hình trên để mở nhiệm vụ (hoặc hệ thống tự hiển thị nhiệm vụ) như sau:

 

 

Yêu cầu thực lực:  Kỳ Tài Xuất Chúng 

Kiến nghị: 1 người chơi tiến hành. Việc có đội hoặc không có đội không ảnh hưởng đến kết việc làm nhiệm vụ của mỗi người. 

Yêu cầu nhiệm vụ: đến NPC Tần Vương (373,1007) – Lạc Dương Để nhận nhiệm vụ.

Sau khi nói chuyện cùng NPC bạn sẽ nhận được nhiệm vụ có tựa đề “Quyết chiến ban đầu”.

  

Yêu cầu  nhiệm vụ: Tìm NPC Giang Lạc Phản(952,515)- Lạc Dương để tìm hiểu tình hình.

 

 

Sau khi nói chuyện cùng NPC hệ thống sẽ mở 1 đoạn hội thoại cốt truyện.

 

 Xem xong cốt truyện bạn sẽ nhận được vật phẩm Rương sơ sài mở ra các loại đan dược.

 

 Lúc này bạn đã hoàn thành nhiệm vụ bạn đầu của Cửu Âm Chí .

 

  

 

 

Cửu Âm Chí