Chúc mừng gian********* đã quay được Ball Gấu (50 điểm)

tổng thú cưng đã lắc - cùng nhau lắc cùng nhau nhận quà

160203

9,999

Nhận

29,999

Nhận

49,999

Nhận

69,999

Nhận

99,999

Nhận

Những bạn thú cưng xinh xắn nào sẽ biến hình trong các quả BALL ngộ nghĩnh và đem đến bất ngờ cho nhân sĩ Cửu Âm Chân Kinh nhỉ?

Nào, hãy cùng chơi với các Thú cưng và chinh phục các mốc quà đặc biệt nhé!

Thời gian

- Từ ngày 17/04 đến 16:00 ngày 23/04/2021

Phạm vi

- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Thể lệ

- Người chơi sử dụng GOSU để mua lượt quay, có thể lắc 1 lần, 10 lần hoặc 50 lần. Mỗi lần lắc sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 quả bóng kèm theo tích điểm tương ứng.

- Tích lũy điểm số qua các lần lắc, bạn sẽ đổi được phần quà giá trị tương ứng.

- Khi số lượng bóng được lắc đạt các mốc, toàn bộ người chơi sẽ cùng nhận thưởng.

Cách nhận lượt quay

- Người chơi sử dụng GOSU để tiến hành mua lượt quay:

- Khoảng cách giữa 2 lần mua cách nhau 5-10 giây. Quý nhân sĩ lưu ý.

Lượt quay

GOSU

1

100

10

980

100

9,800

200

19,000

 

Tích điểm Ball may mắn

- Mỗi lượt LẮC sẽ ngẫu nhiên nhận được các con số may mắn tương ứng với các tích điểm như sau:

Phần thưởng

Tích điểm

Ball Khỉ

10

Ball Thỏ

15

Ball Ali

25

Ball Gấu

50

Ball Bạch Điêu

75

Ball Sóc

100

Ball Gà

150

Ball Ngao Ô

250

Ball Chung Linh Điêu

500

Ball Phóng Phong Tranh

1000

Ball Phá Thiên Đao

5000

Phần thưởng

Thưởng đạt mốc - toàn dân nhận PVC mới

- Toàn bộ người chơi lắc sẽ được tích lũy, đạt mốc nào thì toàn bộ người chơi sẽ được nhận thưởng.

- Điều kiện: Tài khoản phải lắc tối thiểu 10 lần mới được nhận. Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần duy nhất.

MÁY CHỦ TRƯƠNG TAM PHONG

Tổng Ball

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Tính chất

9,999

Ngự Phong Thần Thủy (14 ngày)

1

Khóa

Túi Mở Rộng Ưu

2

Khóa

Kỳ Trân Dị Bảo

5

Khóa

29,999

Tuyệt Địa (14 ngày)

1

Khóa

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

100

Khóa

Kỳ Trân Dị Bảo

5

Khóa

49,999

Pet Phóng Phong Tranh

1

Không khóa

Binh Lục (Thượng)

10

Khóa

Kỳ Trân Dị Bảo

5

Khóa

69,999

Huyền Ngọc Phấn

1

Khóa

Binh Lục (Thượng)

10

Khóa

Kỳ Trân Dị Bảo

5

Khóa

99,999

PVC Yến Vũ Diêu Mệ

1

Không khóa

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

100

Khóa

Kỳ Trân Dị Bảo

10

Khóa


CÁC MÁY CHỦ CÒN LẠI

Tổng Ball

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Tính chất

9,999

Ngự Phong Thần Thủy (14 ngày)

1

Khóa

Túi Mở Rộng Ưu

2

Khóa

Kỳ Trân Dị Bảo

5

Khóa

29,999

Tuyệt Địa (14 ngày)

1

Khóa

Thuần Dương Phù Kiếm

100

Khóa

Kỳ Trân Dị Bảo

5

Khóa

49,999

Thuần Dương Phù Kiếm

200

Khóa

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

100

Khóa

Kỳ Trân Dị Bảo

10

Khóa

69,999

Huyền Ngọc Phấn

1

Khóa

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

200

Khóa

Kỳ Trân Dị Bảo

10

Khóa

99,999

PVC Yến Vũ Diêu Mệ

1

Không khóa

Thuần Dương Phù Kiếm

200

Khóa

Kỳ Trân Dị Bảo

10

Khóa

Đổi thưởng

- Người chơi sử dụng tích điểm để đổi các vật phẩm trong shop, đổi thành công thì sẽ trừ đi tích điểm tương ứng với gói quà.

- Thời gian đổi quà: Đến hết ngày 01/05/2021.

- Lưu ý: Đối với các phần quà khóa BQT sẽ không hỗ trợ chuyển sang tài khoản khác, người chơi lưu ý để đổi thưởng.

TOÀN BỘ MÁY CHỦ

Võ học Thiên Ma Bát Âm (90 ngày) sẽ dựa vào Cửu Âm Chí của server:

- Máy chủ mở Nội Công 6 luyện tầng 12.

- Máy chủ mở Nội Công 5 luyện tầng 10.

- Máy chủ Nội Công 4 luyện tầng 8.

- Máy chủ Nội Công 3 luyện tầng 6.

Gói quà

Hình ảnh

Số lượng

Trạng thái

Tích điểm

Kim Xà Kiếm

(Sau khi đổi thưởng liên hệ BQT để nhận quà)

1

Không khóa

44000

Hãn Huyết Bảo Mã

(Sau khi đổi thưởng liên hệ BQT để nhận quà)

1

Không khóa

34000

Thư Quyển Tín Vật (Dã Cầu Quyền)

Đổi Dã Cầu Quyền level 7-12

100

Không khóa

12000

Võ học Thiên Ma Bát Âm (90 ngày)

- Tổng điểm đạt 30000 điểm mới đủ điều kiện đổi

- Giới hạn đổi: 5 lần / tài khoản

1

Không khóa

14000

Dã Cầu Quyền Tàn Quyển

Đổi Dã Cầu Quyền level 1-6

100

Không khóa

100

Thần Hành Bách Biến - Tàn quyển

5

Không khóa

1000

Hoa Cung Tú Cầu

5

Không khóa

10000

Tọa kỵ Bạch Long Câu

1

Không khóa

9250

Tọa kỵ Hắc Thủy Tiên

1

Không khóa

8250

Bàn Long Đằng Diệm Cung

1

Không khóa

4400

Kim Giao Khiếu Nhật Đao

1

Không khóa

2500

Thanh Long Yển Nguyệt Đao

1

Không khóa

2400

Ảo Ảnh Sưởng

1

Không khóa

1600

Chu Vũ Tú Ngọc Phi

1

Không khóa

1600

Pet Nguy Tiểu Túc

1

Không khóa

1400

Võ học Thất Tinh Kiếm

(Mở ra skill không khóa)

1

Khóa

1400

Võ học Võ Thánh Côn Pháp

(Mở ra skill không khóa)

1

Khóa

1400

Võ Kỹ Cổ Phổ (tùy chọn)

- Gồm: Đả Cẩu Bổng, Long Trảo Thủ hoặc Thái Cực Quyền

- Mỗi loại gồm cả bộ 3 skill

1

Không khóa

6250

Võ kỹ Giang Hồ (tùy chọn)

- Gồm: Tuyết Trai, Đoạn Tình, La Hán Quyền, Lưu Sa...

1

Không khóa

1500

Mảnh Phỉ Thúy

(Đổi võ học Cashop ở Tô Châu (493,367))

10

Không khóa

120

Huyết Mai Phiêu

Giới hạn đổi: 50 lần / tài khoản

100

Không khóa

150

Chí Tôn Lễ Hạp

(BQT hỗ trợ chuyển nhân vật)

50

Khóa

600

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

Giới hạn đổi: 40 lần / tài khoản

50

Không khóa

350

Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển

Giới hạn đổi: 40 lần / tài khoản

100

Khóa

200

Quà Thế Lực Ẩn Thế

Giới hạn đổi: 50 lần / tài khoản

2

Khóa

80

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

Giới hạn đổi: 50 lần / tài khoản

50

Khóa

60

Thông Nguyên Đan 1 (khóa)

Giới hạn đổi: 40 lần / tài khoản

100

Khóa

160

Bách Niên Tuyết Liên Quả

Giới hạn đổi: 40 lần / tài khoản

5

Khóa

25

Gói Nội Tu

- Giới hạn đổi: 40 lần / tài khoản

Gồm:

- 20 Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

- 5 Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

- 5 Thúy Ngọc Nội Tu Đan

- 5 Triều Dương Nội Tu Đan

1

Khóa

150


MÁY CHỦ TRƯƠNG TAM PHONG

Gói quà

Hình ảnh

Số lượng

Trạng thái

Tích điểm

Võ Kỹ - Hình Ảnh Bất Ly

- Tổng điểm đạt 30000 điểm mới đủ điều kiện đổi

- Giới hạn đổi: 5 lần / tài khoản

1

Không khóa

9000

Võ Kỹ - Thao Hình Diệt Ảnh

- Tổng điểm đạt 30000 điểm mới đủ điều kiện đổi

- Giới hạn đổi: 5 lần / tài khoản

1

Không khóa

9000

Võ Kỹ- Quỷ Bộ Trảm Ảnh

- Tổng điểm đạt 30000 điểm mới đủ điều kiện đổi

- Giới hạn đổi: 5 lần / tài khoản

1

Không khóa

9000

Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển

Giới hạn đổi: 100 lần / tài khoản

1

Không khóa

1400

Thánh Hỏa Lệnh - Tàn quyển

Giới hạn đổi: 100 lần / tài khoản

1

Không khóa

1300

Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển

Giới hạn đổi: 100 lần / tài khoản

1

Không khóa

1000

Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển

Giới hạn đổi: 100 lần/ tài khoản

1

Không khóa

750

Vô Vọng - Tàn quyển

Giới hạn đổi: 30 lần / tài khoản

5

Không khóa

1350

Nghịch Thiên - Tàn quyển

Giới hạn đổi: 30 lần / tài khoản

5

Không khóa

1150

Tàn Dương - Tàn quyển

Giới hạn đổi: 30 lần / tài khoản

5

Không khóa

1150

Tâm Trai - Tàn quyển

Giới hạn đổi: 30 lần / tài khoản

5

Không khóa

1150

Hỏa Cán Đài

10

Không khóa

2200

May Mắn Phù

Giới hạn đổi: 30 lần / tài khoản

50

Khóa

100

MÁY CHỦ TRƯƠNG VÔ KỴ

Gói quà

Hình ảnh

Số lượng

Trạng thái

Tích điểm

Võ Kỹ - Hình Ảnh Bất Ly

- Tổng điểm đạt 30000 điểm mới đủ điều kiện đổi

- Giới hạn đổi: 5 lần / tài khoản

1

Không khóa

9000

Võ Kỹ - Thao Hình Diệt Ảnh

- Tổng điểm đạt 30000 điểm mới đủ điều kiện đổi

- Giới hạn đổi: 5  lần / tài khoản

1

Không khóa

9000

Võ Kỹ - Quỷ Bộ Trảm Ảnh

- Tổng điểm đạt 30000 điểm mới đủ điều kiện đổi

- Giới hạn đổi: 5 lần / tài khoản

1

Không khóa

9000

Thánh Hỏa Lệnh - Tàn quyển

Giới hạn đổi: 100 lần / tài khoản

1

Không khóa

475

Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển

Giới hạn đổi: 100 lần / tài khoản

1

Không khóa

500

Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển

Giới hạn đổi: 100 lần / tài khoản

1

Không khóa

325

Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển

Giới hạn đổi: 100 lần / tài khoản

1

Không khóa

350

Mảnh Thác Bản

Giới hạn đổi: 40 lần / tài khoản

5

Không khóa

1600

Vô Vọng - Tàn quyển

Giới hạn đổi: 40 lần / tài khoản

5

Không khóa

850

Nghịch Thiên - Tàn quyển

Giới hạn đổi: 40 lần / tài khoản

5

Không khóa

750

Tàn Dương - Tàn quyển

Giới hạn đổi: 40 lần / tài khoản

5

Không khóa

750

Tâm Trai - Tàn quyển

Giới hạn đổi: 40 lần / tài khoản

5

Không khóa

750

Hỏa Cán Đài

10

Không khóa

1800

Thuần Dương Phù Kiếm

Giới hạn đổi: 30 lần / tài khoản

200

Khóa

350

Mảnh Hòa Thị Bích

Giới hạn đổi: 30 lần / tài khoản

50

Không khóa

125


CÁC MÁY CHỦ CÒN LẠI

Gói quà

Hình ảnh

Số lượng

Trạng thái

Tích điểm

Võ Kỹ - Hình Ảnh Bất Ly

- Tổng điểm đạt 30000 điểm mới đủ điều kiện đổi

- Giới hạn đổi: 5 lần / tài khoản

1

Không khóa

9000

Võ Kỹ - Thao Hình Diệt Ảnh

- Tổng điểm đạt 30000 điểm mới đủ điều kiện đổi

- Giới hạn đổi: 5 lần / tài khoản

1

Không khóa

9000

Võ Kỹ - Quỷ Bộ Trảm Ảnh

- Tổng điểm đạt 30000 điểm mới đủ điều kiện đổi

- Giới hạn đổi: 5 lần / tài khoản

1

Không khóa

9000

Thánh Hỏa Lệnh - Tàn quyển

Giới hạn đổi: 100 lần / tài khoản

1

Không khóa

325

Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển

Giới hạn đổi: 100 lần / tài khoản

1

Không khóa

325

Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển

Giới hạn đổi: 100 lần / tài khoản

1

Không khóa

200

Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển

Giới hạn đổi: 100 lần / tài khoản

1

Không khóa

200

Mảnh Thác Bản

Giới hạn đổi: 40 lần / tài khoản

5

Không khóa

1300

Vô Vọng - Tàn quyển

Giới hạn đổi: 40 lần / tài khoản

5

Không khóa

750

Nghịch Thiên - Tàn quyển

Giới hạn đổi: 40 lần / tài khoản

5

Không khóa

650

Tàn Dương - Tàn quyển

Giới hạn đổi: 40 lần / tài khoản

5

Không khóa

650

Tâm Trai - Tàn quyển

Giới hạn đổi: 40 lần / tài khoản

5

Không khóa

650

Hỏa Cán Đài

10

Không khóa

1600

Thuần Dương Phù Kiếm

Giới hạn đổi: 30 lần / tài khoản

200

Khóa

200

Ma Môn Lệnh

Giới hạn đổi: 30 lần / tài khoản

50

Không khóa

125

Phần thưởng đạt mốc - cá nhân

- Người chơi lắc Ball đạt mốc sẽ nhận được thêm phần quà tương ứng.

Ví dụ: Lắc 50 lượt thì nhận quà mốc 50 lượt và 30 lượt.

- Phần thưởng BQT sẽ tiến hành tổng kết và trao sau khi kết thúc sự kiện.

MÁY CHỦ TRƯƠNG TAM PHONG

Lượt Lắc

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Số lượng

30

Kỳ Trân Dị Bảo

30

Khóa

50

Trang sức lưng Liễu Quân

1

Không khóa

100

Hỏa Cán Đài

2

300

Hỏa Cán Đài

3

500

Hỏa Cán Đài

5

1000

Hỏa Cán Đài

10

3000

Hỏa Cán Đài

20

6000

Hỏa Cán Đài

40

9000

Hỏa Cán Đài

40

+ 3000

Hỏa Cán Đài

40

CÁC MÁY CHỦ CÒN LẠI

Lượt Lắc

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Số lượng

30

Kỳ Trân Dị Bảo

30

Khóa

50

Trang sức lưng Liễu Quân

1

Không khóa

100

Hỏa Cán Đài

2

300

Hỏa Cán Đài

3

500

Hỏa Cán Đài

5

1000

Hỏa Cán Đài

10

3000

Hỏa Cán Đài

30

6000

Hỏa Cán Đài

50

9000

Hỏa Cán Đài

50

+ 3000

Hỏa Cán Đài

50

Phần thưởng Bảng xếp hạng

- Phần quà TOP 1 đạt 150,000 tích điểm trở lên mới đủ điều kiện nhận thưởng.

- Phần quà TOP 2-3 đạt 100,000 tích điểm trở lên mới đủ điều kiện nhận thưởng.

- Phần quà TOP 4-10 đạt 50,000 tích điểm trở lên mới đủ điều kiện nhận thưởng.

- BXH TOP 10: BQT sẽ dựa vào BXH tích điểm tổng đúng vào lúc 16h00 ngày 23/04/2021 để xác định.

- Về Võ học Cửu Dương Thần Công, BQT sẽ cộng trực tiếp số tầng vào nhân vật. Người chơi tùy chọn nhân vật và server để BQT hỗ trợ.

- Võ kỹ Mị Ảnh Kiếm Pháp gồm 3 skill.

Top

Phần thưởng

Số lượng

Trạng thái

TOP 1

Võ học Cửu Dương Thần Công (3 tầng)

1

Không khóa

Võ kỹ Mị Ảnh Kiếm Pháp

1

PVC Hà Linh Phượng Lạc Cung

1

Hỏa Cán Đài

150

TOP 2

Võ học Cửu Dương Thần Công (2 tầng)

1

Võ kỹ Mị Ảnh Kiếm Pháp

1

PVC Hà Linh Phượng Lạc Cung

1

Hỏa Cán Đài

100

TOP 3

Võ học Cửu Dương Thần Công (1 tầng)

1

Võ kỹ Mị Ảnh Kiếm Pháp

1

PVC Hà Linh Phượng Lạc Cung

1

Hỏa Cán Đài

70

TOP 4-5

PVC Hà Linh Phượng Lạc Cung

1

Võ Kỹ Cổ Phổ (tùy chọn)

Gồm: Đả Cẩu Bổng, Long Trảo Thủ hoặc Thái Cực Quyền

1

Hỏa Cán Đài

50

TOP 6-10

PVC Hà Linh Phượng Lạc Cung

1

Võ Kỹ Cổ Phổ (tùy chọn)

Gồm: Đả Cẩu Bổng, Long Trảo Thủ hoặc Thái Cực Quyền

1

Hỏa Cán Đài

30

 

*Một vài hình ảnh về PVC Yến Vũ Diêu Mệ, Bàn Long Đằng Diệm Cung, Kim Giao Khiếu Nhật Đao, Ảo Ảnh Sưởng, Chu Vũ Tú Ngọc Phi, Pet Nguy Tiểu Túc