Chúc mừng phuo********** đã quay được Ball Sửu (20 điểm)

Nhận lượt tiêu gosu vào game nhận

STT

Tài Khoản

Máy Chủ

Điểm

1

hoch********

Thái Sơn

346210

2

kduo**********

Tinh Miễu Các

239680

3

quan**********

Vô Danh Kiếm

175710

4

mieu*******

Tinh Miễu Các

146445

5

puns*****

Tinh Miễu Các

56295

6

zquo*******

Vô Danh Kiếm

52440

7

zhoa******

Vô Danh Kiếm

51560

8

mtuy********

Vô Danh Kiếm

41705

9

namb******

Vô Danh Kiếm

33885

10

minh*******

Vô Danh Kiếm

32225

11

nguy**********

Vô Danh Kiếm

31490

12

cuua*******

Vô Danh Kiếm

30780

13

anht******

Hoa Sơn

29575

14

0988******

Vô Danh Kiếm

28955

15

than*******

Thiên Sơn

28765

16

djql*****

Vô Danh Kiếm

28675

17

supe************

Trương Vô Kỵ

28605

18

huyn*****

Thái Sơn

28465

19

agro***********

Thiên Sơn

28365

20

minh********

Triệu Mẫn

22525