Nội dung

Chào đón môn phái thứ 9 - Minh Giáo, Cửu Âm Chân Kinh đem đến cho tất cả quý nhân sĩ vòng quay đại chiến với rất nhiều điều bất ngờ!

Tham gia quay 50 lần ở sự kiện Môn Phái Đại Chiến này, quý nhân sĩ sẽ sở hữu ngay 01 Số May Mắn, có cơ hội nhận ngay dàn PC trị giá 55 triệu đồng.

Thời gian

 • Từ 11h00 ngày 08/08 đến 16h00 ngày 17/08/2020..

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

 • Người chơi sử dụng GOSU để mua lượt quay, có thể quay 1 lần, 10 lần hoặc 50 lần. Mỗi lần quay sẽ ngẫu nhiên ra 1 ô môn phái, tương ứng với số điểm nhất định.
 • Người chơi sử dụng tích điểm để đổi quà ở Shop Thưởng.
 • Ngoài ra, khi số lượng quay toàn bộ người chơi đạt mốc, thì mỗi người chơi quay tối thiểu 5 lần sẽ nhận được quà chung.

Cách nhận lượt quay

 • Người chơi sử dụng gosu để tiến hành mua lượt quay:

Lượt quay

GOSU

1

100

10

980

50

4,900

100

9,800

200

19,000

Tích điểm

STT

Vật phẩm

Tích điểm

1

 

10

2

10

3

15

4

15

5

20

6

25

7

50

8

75

9

100

10

125

11

150

12

250

13

500

14

750

15

1000

16

1500

17

2000

18

10000

 

 PHẦN THƯỞNG

Đạt mốc chung toàn server

- Toàn bộ người chơi lắc sẽ được tích lũy, đạt mốc nào thì toàn bộ người chơi sẽ được nhận thưởng. 

- Điều kiện

 • Tài khoản phải quay tối thiểu 5 lần mới được nhận.
 • Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần.

Máy chủ Trương Vô Kỵ

Mốc

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

9999

Ngự Phong Thần Thủy (14 ngày)

1

Thúy Ngọc Nội Tu Đan

3

Túi Mở Rộng Ưu

1

29999

Triều Dương Nội Tu Đan

5

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

5

Hộp Ngũ Uẩn [20]

1

49999

Pet Phóng Phong Tranh

(Không khóa)

1

Tuyệt Địa (30 ngày)

1

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

5

69999

Môn Phái/Thế Lực Tham Ngộ Bản (30 ngày)

1

Kỳ Trân Dị Bảo

3

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

5

99999

PVC Giao Lân Y

(Khóa)

1

Kỳ Trân Dị Bảo

5

Bách Niên Tuyết Liên Quả

5

Các máy chủ còn lại

Mốc

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

9999

Ngự Phong Thần Thủy (14 ngày)

1

Kỳ Trân Dị Bảo

5

Binh Lục (Thượng)

30

29999

Thuần Dương Phù Kiếm

50

Kỳ Trân Dị Bảo

5

Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển

20

49999

Tuyệt Địa (30 ngày)

1

Kỳ Trân Dị Bảo

10

Thuần Dương Phù Kiếm

50

69999

Môn Phái/Thế Lực Tham Ngộ Bản (30 ngày)

1

Kỳ Trân Dị Bảo

10

Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển

40

99999

Quà Tăng Phẩm Trang Bị

Gồm 1 Huyền Ngọc Phấn và 1 Dung Hợp Tán -3

1

Kỳ Trân Dị Bảo

20

Thuần Dương Phù Kiếm

100

Đổi ở shop thưởng

 • Quý nhân sĩ sử dụng tích điểm để đổi các vật phẩm trong shop, đổi thành công thì sẽ trừ đi tích điểm tương ứng với gói quà.
 • Thời gian đổi: Đến 23h59 ngày 31/08/2020 (Sau thời gian này sẽ không thể đổi thêm)
 • Lưu ý: Đối với các phần quà khóa BQT sẽ không hỗ trợ chuyển sang tài khoản khác, quý nhân sĩ lưu ý để đổi thưởng.

Toàn bộ máy chủ

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Tích điểm

Tọa kỵ Ngạo Thiên Thần Hành Mã

1

10000

Tọa kỵ Ngọc Tiêu Dao

1

10000

Bàn Long Đằng Diệm Cung

1

5500

Long Phách Đao Tiêu

1

5000

Phụng Sí Lưu Kim Thảng

1

4000

Thanh Vân Lưu Ảnh Phi Phong

1

2400

Liễu Hoa Thanh Phất Thường

1

1500

Pet Bạch Linh Nhi

1

1400

PVC Hắc Bạch Vô Thường

1

1200

PVC Điệp Luyến Y

1

1000

PVC Kim Xà Y

1

1000

Khinh Công Điệp Luyến Hoa

(Khóa)

1

1200

Khinh Công Hoành Tiêu Tứ Quyết

(Khóa)

1

1200

Phá Trận Xuất Tắc

1

1200

Kim Lĩnh Băng Lộ Phi

1

1200

Thiên Môn Trận

(Số người bố trận: 10)

(Phòng ngự nội & ngoại +8%, đồng thời lúc chịu sát hại miễn thương 3%)

1

500

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

(Khóa - Giới hạn đổi: 30)

5

50

Thúy Ngọc Nội Tu Đan

(Khóa - Giới hạn đổi: 30)

5

30

Triều Dương Nội Tu Đan

(Khóa - Giới hạn đổi: 30)

5

20

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

(Khóa - Giới hạn đổi: 50)

20

60

Bách Niên Tuyết Liên Quả

(Khóa - Giới hạn đổi: 30)

5

30

Máy chủ Trương Vô Kỵ

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Tích điểm

Hỏa Cán Đài (10)

10

2500

Võ học Cầu Bại Côn

1

500

Võ học Viêm Dương Đao

1

500

Võ học Câu Hồn Thất Đoạt

1

500

Bảo Hạp Võ Học

(Giới hạn đổi: 10)

Mở ra ngẫu nhiên nhận được võ học bát phái tầng 1-4

1

250

Túi Yếu Quyết - Nội công 1

(Gồm yếu quyết 8 phái, không có yếu quyết môn phái Minh Giáo)

5

50

Toàn Chân Kiếm Pháp (Tầng 1-3)

1

300

Vũ Quỷ Lục (Tầng 1-3)

1

300

Khốn Thiên Đao Quyết (Tầng 1-3)

1

300

Nam Nhân Kiến Bất Đắc (Tầng 1-3)

1

300

Kim Lộc Thần Đao (Tầng 1-3)

1

300

Huyết Long Tà Phủ (Tầng 1-3)

1

300

Máy chủ Cẩm Y Vệ

Gói

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Tích điểm

1

Hoa Cung Tú Cầu (5)

5

10000

2

Thư Quyển Tín Vật (Dã Cầu Quyền)

Đổi Dã Cầu Quyền level 7-12

100

12000

3

Dã Cầu Quyền Tàn Quyển

Đổi Dã Cầu Quyền level 1-6

100

100

4

Thần Hành Bách Biến - Tàn quyển

1

200

5

Mảnh Thác Bản (5)

(Giới hạn đổi: 40)

5

3600

6

Hỏa Cán Đài (10)

10

2000

7

Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển

(Giới hạn đổi: 120)

1

600

8

Thánh Hỏa Lệnh - Tàn quyển

(Giới hạn đổi: 120)

1

600

9

Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển

(Giới hạn đổi: 120)

1

460

10

Mị Ảnh  Kiếm Pháp - Tàn quyển

(Giới hạn đổi: 120)

1

400

11

Chí Tôn Lễ Hạp (50)

(Khóa)

50

825

12

Binh Lục - Thượng (20)

(Khóa - Giới hạn đổi: 30)

20

100

13

Quà Thế Lực Ẩn Thế (2)

(Khóa - Giới hạn đổi: 20)

2

80

Gói Hỗn Nguyên

(Khóa - Giới hạn đổi: 50)

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

50

350

Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển

50

Bách Niên Tuyết Liên Quả

10

Gói Nội Tu

(Khóa - Giới hạn đổi: 30)

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

5

95

Hổ Phách Nội Tu Đan

5

Thúy Ngọc Nội Tu Đan

5

Triều Dương Nội Tu Đan

5

Bách Niên Tuyết Liên Quả

5

Các máy chủ còn lại

Gói

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Tích điểm

1

Hoa Cung Tú Cầu (5)

5

10000

2

Thư Quyển Tín Vật (Dã Cầu Quyền)

Đổi Dã Cầu Quyền level 7-12

100

12000

3

Dã Cầu Quyền Tàn Quyển

Đổi Dã Cầu Quyền level 1-6

100

100

4

Thần Hành Bách Biến - Tàn quyển

1

200

5

Mảnh Thác Bản (5)

(Giới hạn đổi: 60)

5

1275

6

Hỏa Cán Đài (10)

10

1800

7

Thánh Hỏa Lệnh - Tàn quyển

(Giới hạn đổi: 120)

1

300

8

Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển

(Giới hạn đổi: 120)

1

300

9

Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển

(Giới hạn đổi: 120)

1

250

10

Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển

(Giới hạn đổi: 120)

1

200

11

Chí Tôn Lễ Hạp (50)

(Khóa)

50

600

12

Binh Lục - Thượng (20)

(Khóa - Giới hạn đổi: 30)

20

100

13

Quà Thế Lực Ẩn Thế (2)

(Khóa - Giới hạn đổi: 20)

2

80

Gói Hỗn Nguyên

(Khóa - Giới hạn đổi: 50)

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

50

350

Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển

50

Bách Niên Tuyết Liên Quả

10

Gói Nội Tu

(Khóa - Giới hạn đổi: 30)

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

5

95

Hổ Phách Nội Tu Đan

5

Thúy Ngọc Nội Tu Đan

5

Triều Dương Nội Tu Đan

5

Bách Niên Tuyết Liên Quả

5

Phần thưởng đạt mốc

 • Người chơi nổ số lần đạt mốc sẽ nhận được thêm phần thưởng tương ứng.
 • Phần quà nổ đạt mốc, BQT sẽ tổng kết bà trao sau ngày 17/8/2020. Đối với những người chơi có thay đổi server nhận thưởng vui lòng liên hệ site Hỗ trợ để cung cấp server nhận thưởng.

Máy chủ Trương Vô Kỵ

Lượt

Phần thưởng

Số lượng

Hình ảnh

Tính chất

5

Quà đạt mốc toàn bộ máy chủ

-

-

-

50

Số may mắn

-

 -

-

100

Kỳ Trân Dị Bảo

3

Khóa

300

Kỳ Trân Dị Bảo

5

Khóa

500

Thẻ Đổi PVC 2 sao

3

Không khóa

1000

Thẻ Đổi PVC Chí Tôn

1

Không khóa

3000

PVC 3 sao (tùy chọn)

1

-

Không khóa

6000

Tọa kỵ 3 sao (tùy chọn)

1

-

Không khóa

9000

Hỏa Cán Đài

25

Không khóa

+3000

Hỏa Cán Đài

25

Không khóa

Các máy chủ còn lại

Lượt

Phần thưởng

Số lượng

Hình ảnh

Tính chất

5

Quà đạt mốc toàn bộ máy chủ

-

-

-

100

Hỏa Cán Đài

2

Không khóa

300

Hỏa Cán Đài

3

Không khóa

500

Hỏa Cán Đài

5

Không khóa

1000

Hỏa Cán Đài

10

Không khóa

3000

Hỏa Cán Đài

30

Không khóa

6000

Hỏa Cán Đài

50

Không khóa

9000

Hỏa Cán Đài

50

Không khóa

+3000

Hỏa Cán Đài

50

Không khóa

TOP Bảng Xếp Hạng

 • Phần quà TOP 1-3 tích điểm đạt 80.000 trở lên mới đủ điều kiện nhận thưởng.
 • Phần quà TOP 4-10 tích điểm đạt 50.000 trở lên mới đủ điều kiện nhận thưởng.
 • BQT sẽ dựa vào BXH sau khi kết thúc sự kiện lúc 16h00 ngày 17/08/2020 để xác định TOP nhận thưởng. BXH sẽ tính tổng tích điểm của mỗi tài khoản nên đổi gói quà sẽ không ảnh hưởng đến điểm tổng trên BXH đua top.
 • Nếu có từ 2 người chơi trở lên có cùng tích điểm thì người chơi lên trước sẽ ưu tiên xếp hạng cao hơn.
 • Tài khoản đạt TOP chọn máy chủ nào thì sẽ nhận quà tương ứng với phần quà máy chủ đó. 
 • Cổ Phổ (Tùy chọn) gồm Huyết Hải Mai Đao, Thánh Hỏa Lệnh, Thái Cực Quyền, Tham Hợp Chỉ, Mị Ảnh, Đả Cẩu Bổng hoặc Long Trảo Thủ.
 • Đối với PVC Mộ Bạch Kiếm nhân vật Nữ sử dụng ở trạng thái tháo kiếm sẽ gặp hiệu ứng chạy liên tục tại chỗ, quý nhân sĩ cân nhắc trước khi sử dụng.

Hạng

Phần thưởng

Máy chủ S1-13

Máy chủ S14

1

-

Võ Kỹ (tùy chọn)
- Thái Cực Quyền
- Đả Cẩu Bổng
- Long Trảo Thủ

2

120 Tàn Cổ Phổ (tùy chọn)
hoặc
Tọa kỵ Hãn Huyết Bảo Mã

-

Võ Kỹ (tùy chọn)
- Thái Cực Quyền
- Đả Cẩu Bổng
- Long Trảo Thủ

3

80 Tàn Cổ Phổ (tùy chọn)
hoặc
Tọa kỵ Lãnh Long Câu

-

Võ Kỹ (tùy chọn)
- Thái Cực Quyền
- Đả Cẩu Bổng
- Long Trảo Thủ

4-5

Tọa Kỵ 3 sao (tùy chọn)

30 Hỏa Cán Đài

6-10

Vũ Khí 3 sao (tùy chọn)

20 Hỏa Cán Đài

Lưu ý:

- Quà Thế Lực Ẩn Thế dựa vào Cửu Âm Chí sẽ mở ra nhận được các vật phẩm sau:

 • Đối với máy chủ Nội Công 3: Môn phái ẩn thế và thế lực mở ra nhận được 500 danh vọng và 50 thẻ đổi nội công tương ứng.
 • Đối với máy chủ Nội Công 4: Môn phái ẩn thế và thế lực mở ra nhận được 1000 danh vọng và 100 thẻ đổi nội công tương ứng.
 • Đối với các máy chủ Nội Công 6: Môn phái ẩn thế và thế lực mở ra nhận được 2000 danh vọng và 200 thẻ đổi nội công tương ứng.
 • Thẻ đổi nội công tương ứng từng ẩn thế, thế lực như sau: Vô Căn Môn (Điểm Cống Hiến), Đào Hoa Đảo (Đào Hoa Lệnh), Di Hoa Cung (Mặc Ngọc Lệnh), Từ Gia Trang (Ngọc Phong Lệnh), Vạn Thú Sơn Trang (Thẻ Vạn Thú), Kim Châm Thẩm Gia (Thẻ Kim Châm). 

*Một vài hình ảnh

 • Liễu Hoa Thanh Phất Thường