Quy tắc • Quy tắc cơ bản

Sau khi đột phá huyệt vị kinh mạch, khi mở 1 kinh mạch nào đó để tu luyện thì mới có thể nhận được chân khí;

Chân khí nhận được sẽ dồn vào cột tăng cấp kinh mạch, cột tăng cấp đầy thì sẽ đột phá 1 tầng

Chân khí nhận được vượt ngưỡng mỗi ngày thì tỷ lệ nhận được chân khí sẽ giảm

Không hạn chế số lần tăng cấp kinh mạch tối đa mỗi ngày.

 • Mở hệ thống tăng cấp kinh mạch

Kinh mạch chia làm kinh mạch tương ứng nội công môn phái và kinh mạch chân nguyên bản mệnh

Mỗi 1 kinh mạch tương ứng nội công môn phái tổng cộng 180 tầng tương ứng 1-5 nội; Bản mệnh chân nguyên thì tạm chưa có số tầng tối đa.

Sau khi đột phá huyệt vị kinh mạch, khi mở 1 kinh mạch nào đó để tu luyện thì mới có thể nhận được chân khí.

Sau khi mở tu luyện kinh mạch tương ứng, điểm chân khí tăng không ngừng sẽ giúp tăng cấp kinh mạch, từ đó tăng thực lực chỉnh thể; mỗi ngày không hạn chế số lần tăng kinh mạch tối đa;

Cách nhận được chân khí:

Trong chiến đấu, sử dụng chiêu thức gây sát thương, có thể nhận được chân khí

Trong hoạt động thường ngày, khi rèn luyện nhận chân khí tương ứng

Trong hoạt động sống, khi nhận được tâm đắc có thể nhận được chân khí tương ứng

Chân khí nhận được chịu ảnh hưởng của các nhân tố sau:

Danh Tuấn Giang Hồ có thể nhận được nhiều chân khí hơn

Có hạn chế số lượng chân khí nhận được mỗi ngày, căn cứ tích lũy chân khí nhận được để giảm số lượng chân khí nhận 1 ngày

 • Hiệu quả kinh mạch

Khai thông và tu luyện kinh mạch có thể giúp thực lực nhân vật nhận được buff. Ngoài 1 số hiệu quả cơ bản thường gặp thì sau khi đả thông kinh mạch còn có thể nhận được 1 số hiệu quả mới: ví dụ như bỏ qua hóa giải nội công của đối thủ, tăng hóa giải nội công của bản thân, có thể nhận được lượng lớn nội công phòng ngự, tăng sát thương bạo kích, giảm sát thương bạo kích phải chịu, bỏ qua nội công phòng ngự của đối thủ, tăng hồi khí huyết và nội lực;

Khai thông kinh mạch: Sau khi học Tọa Vong Công có thể khai thông 9 đường kinh mạch, mỗi kinh mạch có thể tu luyện đến 9 chu thiên;

Đột phá kinh mạch tối đa: Nhất nội môn phái tu luyện đến tầng 25 sẽ khai thông 1 huyệt vị. Khai thông huyệt vị này xong giúp 1 kinh mạch tương ứng c1 thể tu luyện tối đa đến 36 chu thiên. Tu luyện nhị nội đến tầng 20, tam nội tầng 20 sẽ phân biệt khai thông huyệt vị 2,3, giúp kinh mạch tương ứng có thể tu luyện tối đa đến 72, 108 chu thiên.

Kích hoạt kinh mạch: Kinh mạch đã khai thông thì cần phải kích hoạt mới có hiệu quả (giống như nội công thì cần phải vận công), mỗi nhân vật tối đa có thể kích hoạt 8 kinh mạch.

 • Thêm mới võ kỹ bị động kinh mạch

Sau khi khai thông huyệt vị chỉ định có thể nhận được điểm võ kỹ, tiêu hao điểm võ kỹ có thể mở khóa cột võ kỹ dùng để thi triển võ kỹ bị động.

Hiện nay tổng cộng mở 24 võ kỹ bị động, tương ứng với mỗi một bộ võ học môn phái, sau khi kích hoạt võ kỹ bị động (đặt võ kỹ vào trong cột võ kỹ) thì nhấn số tương ứng để thi triển liền 2 chiêu không cần điều tức (không có thời gian hồi 1s giữa 2 chiêu, không có động tác thu chiêu sau khi thi triển chiêu đầu tiên)

 • Thuộc tính ẩn
Hình Giới thiệu Ghi chú
 • Thiếu Lâm: Giảm chịu sát thương bạo kích
 • Nga Mi: Rút ngắn thời gian hồi nội lực (%)
 • Võ Đang: Tăng hóa giải ngội công
 • Cái Bang: Giảm sát thương bạo kích (%)
 • Đường Môn: Tăng ngoại công sát thương bạo kích (%)
 • Cẩm Y Vệ: Rút ngắn thời gian hồi khí huyết
 • Cực Lạc Cốc: Tăng sát thương nội công bạo kích (%)
 • Quân Tử Đường: Bỏ qua hóa giải nội công
 • Sau khi kinh mạch mỗi môn phái đạt 36 chu thiên sẽ tăng 1 thuộc tính ẩn, thuộc tính ẩn sẽ tăng tăng cấp theo kinh mạch.
 • Tăng trưởng thuộc tính tương ứng kinh mạch hàng ngày
Thuộc tính Tụ Khí Đan Điền Nga Mi Kinh Mạch Cực Lạc Cốc Kinh Mạch Cái Bang Kinh Mạch Võ Đang Kinh Mạch Quân Tử Đường Kinh Mạch Đường Môn Kinh Mạch Cẩm Y Vệ Kinh Mạch Thiếu Lâm Kinh Mạch
 • Khí huyết
 • Nội lực
 • Hồi khí huyết
 • Hồi nội lực
 • Bỏ qua nội công phòng ngự
 • Bỏ qua hóa giải nội công
 • Bỏ qua ngoại công phòng ngự
 • Nội công phòng ngự
 • Hóa giải nội công
 • Ngoại công phòng ngự
 • Sức đỡ đòn
 • Hồi sức đỡ đòn
 • Phong kình
 • Lực tay
 • Nội tức
 • Canh khí
 • Khí lực
 • Thân pháp
 • Phòng ngự Dương
 • Phòng ngự Nhu
 • Phòng ngự Cương
 • Phòng ngự Âm
 • Điểm nội công chính xác
 • Điểm nội công bạo kích
 • Điểm ngoại công chính xác
 • Điểm ngoại công bạo kích
 • Tránh né
 • Quy tắc hệ thống kinh mạch
Hình Thuộc tính võ kỹ Hình Thuộc tính võ kỹ
 • Thái Tổ Trường Quyền: Phiên Thiên Tích Địa- Tiến Bộ Xung Chủy (Giữa 2 chiêu không cần thời gian điều tức)
 • Khốc Tang Bổng Pháp: Cùng Đồ Chi Khốc - Như Tang Khảo Tỉ (Giữa 2 chiêu không cần thời gian điều tức)
 • Đạt Ma Côn Pháp: Như Lai Hạ Phàm- Phật Môn Quảng Độ (Giữa 2 chiêu không cần thời gian điều tức)
 • Liên Hoa Chưởng: Dẫn Liên Nhập Thủy - Liên Ngẫu Đồng Căn (Giữa 2 chiêu không cần thời gian điều tức)
 • Vi Đà Công Pháp: Đầu Tiên Đoạn Lưu - Phục Hổ Thính Phong (Giữa 2 chiêu không cần thời gian điều tức)
 • Linh Xà Bổng Pháp: Xà Bàn Thanh Trúc- Xà Khẩu Phong Châm (Giữa 2 chiêu không cần thời gian điều tức)
 • Lưỡng Nghi Kiếm Pháp: Cực Đạo Hồi Quy-Âm Dương Hầu Liệt (Giữa 2 chiêu không cần thời gian điều tức)
 • Lạc Anh Phi Hoa Kiếm: Anh Hùng Lệ- Phi Yên Phản (Giữa 2 chiêu không cần thời gian điều tức)
 • Thanh Phong Kiếm Pháp: Phong Thanh Tế Tuyệt - Thanh Âm U Vận(Giữa 2 chiêu không cần thời gian điều tức)
 • Vô Nhai Kiếm Pháp: Hồi Phong Nhất Kiếm- Hải Thiên Nhất Tuyến (Giữa 2 chiêu không cần thời gian điều tức)
 • Thái Cực Kiếm: Yến Tử Kinh Đàm-Yến Tử Lược Ba (Giữa 2 chiêu không cần thời gian điều tức)
 • Tiêu Dao Thoái Pháp: Tam Diệp Lạc Mai- Côn Ngọc Thu Sương (Giữa 2 chiêu không cần thời gian điều tức)
 • Kim Đỉnh Miên Chưởng: Ngũ Khí Trình Tường-Canh Khí thôi Vân (Giữa 2 chiêu không cần thời gian điều tức)
 • Phân Quang Tróc Ảnh Thích: Mục Loạn Tình Mê-Hỏa Thụ Ngân Hoa (iữa 2 chiêu không cần thời gian điều tức)
 • Ly Biệt Thích: Ly Hồn Khứ Ảnh- Ly Sầu Biệt Tự (Giữa 2 chiêu không cần thời gian điều tức)
 • Kim Xà Thích: Tùy Hành-Lân Tiềm (Giữa 2 chiêu không cần thời gian điều tức)
 • Vân Hà Thích: Vân Đạm Phong Khinh - Triều Vân Mộ Vũ (Giữa 2 chiêu không cần thời gian điều tức)
 • Mê Hồn Tiêu: Câu Hồn Nhiếp Phách- Phi Tản Thiên Hoa (Giữa 2 chiêu không cần thời gian điều tức)
 • Thất Hồn Đao Pháp: Hồn Thôi Mộng Oanh - Hồn Tán Phách Phi (Giữa 2 chiêu không cần thời gian điều tức)
 • Hủ Cốt Chưởng: Tạc Cốt Đảo Tủy-Huyết Ngưng Thất Bộ (Giữa 2 chiêu không cần thời gian điều tức)
 • Ưng Trảo Quyền: Trác Mục Tranh Châu-Ưng Kích Trường Không (Giữa 2 chiêu không cần thời gian điều tức)
 • Thiên Tuyệt Địa Duyệt Thích: Ôn Thần Tứ Dật-Ác Quỷ Tranh Thực (Giữa 2 chiêu không cần thời gian điều tức)
 • Truy Hồn Trảo: Huyết Vũ Tinh Phong- Đại Mạc Cô Hồn (Giữa 2 chiêu không cần thời gian điều tức)
 • Truy Phong Đao: Nhất Đao Lưỡng Đoạn- Trục Điện Truy Phong (Giữa 2 chiêu không cần thời gian điều tức)
 • Nhắc Nhở

Nếu chưa tu luyện kinh mạch sẽ không thể nhận được chân khí, vì vậy khi online nhớ mở nút tu luyện.

Danh Tuấn Giang Hồ có thể nhận được nhiều chân khí hơn.

Chân khí nhận đượ ckhi Do Thám sẽ dựa vào tin tình báo nhiều hay ít mà quyết định số lượng sẽ được nhận. Đủ 10 lệnh bài là 1149 điểm chân khí (trạng thái người chơi thường).

Rê chuột đến nhân vật trong giao diện kinh mạch sẽ có thể xem được số lượng kinh mạch hiện tại và mức tối đa.

Reset võ kỹ cần tốn 100 lượng Bạc vụn.

Điểm võ kỹ cần để mở cột võ kỹ tăng theo bội số của 2, mở tất cả cột võ kỹ cần 355 điểm võ kỹ.

Huyệt đạo trên kinh mạch sẽ tự mở khi người chơi đạt đến số tầng nội công quy định.

Phiên bản hiện tại tổng cộng đã mở : 9 kinh mạch, 86 huyệt vị, có thể nhận được 16 điểm võ kỹ.

Sau khi sử dụng đạo cụ kỳ trân có thể tăng 1 ít buff cho thực lực kinh mạch.

Bảo vật mà BOSS thế giới và BOSS cấm địa làm rớt có thể tăng nhiều buff cho hiệu quả thuộc tính kinh mạch tổng thể.