Cấm Địa Mới

Khi Nội Công 6 của Bát Đại Môn Phái chính thức khai sẽ cùng sẽ đồng thời mở ra 2 cấm địa mới là Tinh Dao CungTinh Dao Biệt Viện. Quý nhân sĩ hãy cùng theo dõi thông tin như sau:

Tinh Dao Cung

  • Tinh Dao Cung, tương truyền là nơi thiên tài địa bảo và cũng là nơi trú ngụ của Minh Thời Nguyệt. Triều đình truyền tin Minh Thời Nguyệt tái xuất, lệnh cho nhân sĩ võ lâm truy tìm hành tung của hắn, giang hồ nhân sĩ hoảng loạn biến sắc, phong vân giang hồ lại nổi lên lần nữa!

  • Điều kiện

- Thực lực đạt Chấn Cổ Thước Kim trở lên.
- Muốn vào Cấm Địa cần phải lập tổ đội (tối đa 6 người, tối thiểu 1 người)

Tinh Dao Biệt Viện

  • Tinh Dao Biệt Viện là cấm địa đơn được dành cho tất cả quý nhân sĩ. Mỗi ngày chỉ được tham gia một lần.

  • Điều kiện

- Nhân sĩ hoàn thành xong nhiệm vụ chương(I) của nhiệm vụ Nội Công 6

  • Cách tham gia

- Người chơi đủ điều kiện đến gặp NPC Mạc Vô Tình (Lạc Dương 1125 ; 621) đối thoại vào cấm địa