Cửu Âm Chí

Trước khi nhận được nhiệm vụ đổi Nội Công 6 các phái, mỗi môn phái sẽ phải tham gia một nhiệm vụ chung. Hoàn thành nhiệm vụ chung này, môn phái đạt đủ điều kiện nhận Nội Công 6 mới có thể mở nhiệm vụ nhận Nội Công 6.

Minh Thời Nguyệt

 • Trước tiên, nhân sĩ đến Kim Lăng tìm NPC Công Dương Thăng (682,1771) đối thoại nhận nhiệm vụ "Hành Tung Khó Kiếm".
 • Sau đó, nhân sĩ tiếp tục đến đến (970,2023) Kim Lăng tìm tung tích. Hỏi thăm nhân sĩ dọc đường xem có manh mối gì không (1155,2047).

 • Theo hướng dẫn đến nơi có tiếng đánh nhau (1219,2176) đánh bại 5 Ma Giáo đệ tử.

 • Tiếp theo đến tọa đô (1198,2180) gặp NPC Phan Tử Huy.

 • Sau đó sử dụng mật tín ở trong túi nhiệm vụ để xem nội dung.

 • Quay về gặp Công Dương Thăng để trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng.

Bảo Đan Bí Dược

 • Đến NPC Minh Tống Lãng (677 1768) Kim Lăng cống hiến các vật phẩm sau:

- 200 Vải Thô
- 200 Vải Bố
- 200 Hàn Nha Thảo

 • Mỗi lần cống hiến sẽ nhận được "Cẩm Hạp Cống Hiến"

 • Phần thưởng mở ra nhận được Thanh Nguyên Đan và ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau: Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan x5, Phác Đoạn, Phác Đĩnh, Phác Sa (tất cả vật phẩm mở ra đều cố định)
 • Lưu ý: Top 1 cống hiến sau khi hoàn thành Q sẽ nhận được quà qua thư hệ thống.

Vây quét Ma Giáo

 • Đến Kim Lăng (1539 ; 2340) tiêu diệt Ma Giao 500 Ma Giáo đệ tử.

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Ma Giáo Đệ Tử, nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng.

 •  Mở ra ngẫu nhiên các vật phẩm sau: Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan, Tuyết Liên Đan, Hành Cước Lệnh, Thuần Dương Phù Kiếm, Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm, Phác cụ Kim 6,... (Tất cả vật phẩm mở ra đều cố định).

Bát Tán Nhân- Bình Trạch

 • Nhân sĩ tiến hành đến Kim Lăng (1539;2340) tiêu diệt boss Binh Trạch.

 • Sau khi tiêu diệt thành công sẽ nhận được Rương Gấm Quý.

 • Mở Rương Gấm Quý sẽ nhận được các vật phẩm thưởng (tất cả phần thưởng đều cố định)

Trước khi nhận được nhiệm vụ đổi nội công 6 các phái, mỗi môn phái sẽ phải tham gia một nhiệm vụ Cửu Âm Chí. Hoàn thành nhiệm vụ chung này, môn phái đạt đủ điều kiện nhận nội công 6 mới có thể mở nhiệm vụ nhận nội công 6.