Ngân Bàn Long Bổng

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Đoản Côn

 

Ngân Long Bàn Nhiễu, nộ hống cửu thiên. Ngạo Thiên vì muốn báo thù cha đã cô độc một mình huyết tẩy Hắc Hà Trại. Sau lại dùng côn này cắm vào đất lập nên Phi Long Đường chiêu mộ thanh niên tập võ đọc sách vì võ lâm tạo phúc.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đoản côn.

01
01
01
01
01
01
01
01