Tình tiết: 


Ngoài Nhạn Môn Quan, 30 vạn quân Thát Đát áp sát, thanh thế rất mạnh có khả năng san bằng Nhạn Môn Quan. Triều Minh suy yếu, nếu Nhạn Môn Quan bị phá thì trung nguyên sẽ không còn phòng tuyến nữa, dân chúng ắt rơi vào cảnh lầm than. Quốc gia đang trong lúc này nguy kịch thì Phương Vô Hận lại đột nhiên mất tích.


Lúc này, Huyền Hoài Đại Sư tiết lộ một bí mật động trời. Thì ra Phương Vô Hận là cháu của Phương Hiếu Nhũ bị diệt tộc năm đó, y may mắn không chết, Thiếu Lâm vì kính ngưỡng Phương Hiếu Nhũ mà thu nhận y. Phương Vô Hận ở lại Thiếu Lâm Tự chuyên tâm học tứ không thiền ngộ, dần dần hận thù trong lòng cũng giảm bớt. Phương Vô Hận trước trận mất tích, khó tránh khỏi hiềm nghi thông địch bán nước.

Nghe tin Phương Vô Hận đột nhiên rời khỏi, người dân Nhạn Môn Quan lo lắng. Trong tình thế nguy nan, Chu Các Thôn Chu vương gia ra mặt trấn giữ Nhạn Môn Quan.

 Trung hiếu khó lưỡng toàn, trước quốc nạn và gia thù, Phương Vô Hận sẽ chọn bên nào ? Chu vương gia dẫn binh chi viện, có thể thay chuyển tình thế, cứu dân chúng thoát cảnh nguy kịch ? Nhạn Môn Quan lần này có địch nổi 30 vạn đại quân địch! Một trận chiến trước giờ chưa từng có sắp xảy ra? Cổng vào cấm địa và lựa chọn nội dung: 


Trong Nhạn Môn Quan có tất cả 5 lối chơi nhiệm vụ có thể lựa chọn, hiện tại đã mở tuyến Võ Lâm, Thôn Dân và Thủ Quân, tất cả đều chỉ mới mở hình thức thông thường. Khác với Long Môn Khách Sạn, trước khi vào cấm địa, người chơi có thể chọn lựa tuyến nhiệm vụ, sau khi đã xác định xong các thế lực nhập vai, sẽ bắt đầu vào Nhạn Môn Quan, và tái hiện lại một chiến dịch lừng lẫy trong sử thi.


       Nhiệm vụ chính-Tuyến Võ Lâm:
          - Có thể mở trực tiếp, người chơi đóng vai nhân sĩ Võ Lâm tham gia vào chiến dịch Nhạn Môn Quan.
          - Giới hạn số người: 18 người .
          - Thực lực yêu cầu thấp nhất: Đăng Phong Tạo Cực.

          - Đề cử thực lực khiêu chiến: Vô Dữ Luận Tỉ.

 

      Tuyến Thôn Dân:
         - Đã qua tuyến chính, tại cửa cấm địa (Yến Kinh 1606, 879) gặp Lưu Thủ Khoái nhận chứng nhận thôn dân Đông Tuyền, có thể khai mở tuyến thôn dân. Người chơi sẽ nhập vai thôn dân, hỗ trợ thủ quan binh ở Nhạn Môn Quan chống lại tấn công của Thát Đát.
          Giới hạn số người: 18 người. 
          Thực lực yêu cầu thấp nhất: Vô Dữ Luận Tỉ.
          - Đề cử thực lực khiêu chiến: Sở Hướng Phi Mị.


       Tuyến Thủ Quân:
          - Đã qua chủ tuyến, tại cửa vào cấm địa (Yến Kinh 1639, 884) gặp Dương Đăng Phong nhận Lệnh Bài Thủ Quân Nhạn Môn Quan, có thể mở tuyến thủ quân. Người chơi nhập vai thủ quân, thủ vệ Nhạn Môn Quan.
          - Giới hạn số người: 18 người. 
          - Thực lực yêu cầu thấp nhất: Sở Hướng Phi Mị. 
          - Đề cử thực lực khiêu chiến: Sở Hướng Phi Mị.

  Cách chơi cấm địa 

       Nhiệm vụ chính-Tuyến Võ Lâm:

         - Vào cấm địa, nói rõ lý do đến cho thủ quân Nhạn Môn Quan, tiêu diệt 20 tên sĩ tốt Thát Đát, đến Đông Tuyền Thôn tìm trưởng thôn Thẩm Hải Cao, tiêu diệt Hô Diên Kiêu.
         - Nhặt lấy đuốc lửa trên đất, trang bị vào thanh vũ khí, thông qua Xà Cốc. Đến quân doanh Thát Đát tiêu diệt Mã Cát Nhĩ, cứu Phương Vô Hận. Cưỡi ngựa truy kích các kỵ binh bỏ chạy.
         - Đến Ám Ảnh Động, tiêu diệt Hoàn Nhan La Sách, A Lỗ Đài. Thông qua Ám Ảnh Động vào Nhạn Môn Quan thủ bị phủ.
         - Nhạn Môn Quan lầu phía bắc Quân Nhu Quan giao nhau, bắt đầu thủ thành chiến. Bảo vệ quân nhu quan, phòng giữ bất tử, thành môn bất phá, hạ 3 người Ba Đặc, Hách Lạp Nhĩ Thư, Hô Nhĩ Đặc.
        - Tiến về Tướng Quân Lĩnh, tiêu diệt Hình Trung Thiên. Thu thập diều lớn, từ phía bắc của Tướng Quân Lĩnh xông vào đại doanh của Thát Đát, sử dụng kỹ năng diều mang công cụ thiêu hủy lương thảo…
         - Đại doanh Thát Đát, tiêu diệt quan thủ lương Thiền Da Nạp.
         - Đến trại quân tiên phong Thát Đát, vào trong trại tiêu diệt Liễu Phương Sóc, La Hô Nhĩ Thoát. Nhận thưởng vượt ải.


      Tuyến Thôn Dân:
        - Vào cấm địa, gặp Thẩm Thị là dân của Đông Tuyền, đến quảng trường thôn tìm trưởng thôn Thẩm Hải Cao. Phát động Kim Đa Lương dẫn dắt quân tiên phong Thát Đát Hô Diên Kiêu vào cốt truyện thôn, cốt truyện kểt thúc thì qua lại với thôn dân, khai mở chiến đấu, tiêu diệt Hô Diên Kiêu, phát động cốt truyện, Phương Vô Hận bị bắt đi.
        - Đến Xà Cốc ở phía bắc thu thập Xà Đảm của Tiểu Xà, sử dụng Hương Tránh Xà ở trong túi có thể tránh bị công kích. 
        - Đến sau doanh trại Thát Đát, gặp Liễu Phương Sóc, đi cùng với thôn dân, dẫn Liễu Phương Sóc đến xà cốc, đến nơi thì thích sát Liễu Phương Sóc, gặp thôn dân, rồi đến thủ bị phủ Nhạn Môn Quan
       - Nhạn Môn Quan thủ bị phủ gặp thủ bị, giao bản vẽ Hỏa Pháo cho Quân Nhu Quan ở Bắc Thành Lâu, nội thành Nhạn Môn Quan thu thập khoáng thạch và gỗ rồi đến gặp Quân Nhu Quan ở Bắc Thành Lâu, khai mở thủ thành chiến.

        - Kích sát Ba Đặc, Hách Lạp Nhĩ Thư, Phương Vô Hận tập kích nội thành, tiêu diệt Phương Vô Hận.
        - La Hô Nhĩ Thoát tự công thành, hạ hắn nhận quà.


      Tuyến Thủ Quân:

        - Vào cấm địa, Nhạn Môn Quan Tương Thành gặp thủ bị Nhạn Môn Quan. Sàn đấu Quan Nội Nhạn Môn Quan gặp Kỵ Binh Đội Trưởng, nhận được nhiệm vụ huấn luyện, cưỡi chiến mã, sử dụng kỹ năng cưỡi với cọc gỗ. Gặp và phát động lần nữa. 
        - Trên đường đến Đông Tuyền Thôn tiêu diệt Lô Trọng, tiến lên tiêu diệt Hô Diên Kiêu, gặp Phương Vô Hận 

        - Nhạn Môn Quan Tương Thành gặp thủ bị Nhạn Môn Quan, phát động cốt truyện, gặp Nhạn Môn Quan thủ bị thêm lần nữa, phát động cốt truyện.  

        - Ngoài thành Nhạn Môn Quan tiêu diệt Mã Cát Nhĩ. Trong đại doanh Thát Đát kích sát Hoàn Nhan La Sách, trong đại doanh kích sát Thiền Da Nạp, Hô Nhĩ Đặc. 

        - Trong đại doanh Thát Đát kích sát Hoàn Nhan La Sách, trong đại doanh kích sát Thiền Da Nạp, Hô Nhĩ Đặc. 

        - Đến quân tiên phong Thát Đát A Lỗ Đài tiêu diệt, tiêu diệt La Hô Nhĩ Thoát. Phát động cốt truyện nhận quà thông quan.