Giới thiệu hệ thống bảo vật

 

Phiên bản Hoa Sơn Luận Kiếm khai mở thêm hệ thống trang bị thứ 2 được gọi là bảo vật. Các bảo vật này chủ yếu tăng thêm thuộc tính công kích kỹ năng của nhân vật.

 

Có 6 loại phẩm chất bảo vật: Mộc - Thiết - Đồng - Bạc - Kim - Ngọc.

 

Tham gia các hoạt động giang hồ và Cấm Địa giang hồ sẽ nhận được bảo vật cấp thấp phẩm chất ngẫu nhiên. 

  

 Bảo vật

 

 Giao diện trang bị bảo vật

 

 Cầm bảo vật

 

Những bảo vật không dùng người chơi có thể đem đến NPC Chủ tiệm Cầm Đồ tại các thành thị để cầm cố bảo vật.

 

Khi cầm cố bảo vật người chơi sẽ nhận lại được Giấy Cầm Đồ. Dùng Giấy cầm đồ có thể đổi được bảo vật mới và có phẩm cấp tốt hơn.

 

Phẩm chất bảo vật càng cao khi cầm đồ sẽ nhận được càng nhiều Giấy cầm đồ. 

 

 NPC Chủ tiệm cầm đồ

 

 Giấy cầm đồ

 

 Đổi bảo vật

Sau khi có Giấy cầm đồ người chơi đến gặp NPC Lưu Dĩnh Bằng tại các thành thị để đổi Bảo Vật mới.

 

 NPC đổi bảo vật

 

 Giao diện đổi bảo vật

 

Ngoài ra trong quá trình đổi bảo vật. Người chơi còn có thể nhận được Đồng Xu May Mắn.

 

 Đồng Xu May Mắn

 

Đồng Xu May Mắn dùng để đổi bảo vật Tuyệt Thế ở NPC Lưu Dĩnh Bằng.

 

 Tiệm đổi bảo vật