Kỳ Kinh Bát MạchKỳ kinh bát mạch Hình ảnh Mô tả
 • Kinh mạch, huyệt vị
 • Trên một kinh mạch có vài huyệt vị, Ví dụ như kinh mạch Tụ Khí Đan Điền có 8 huyệt vị
 • Chu Thiên
 • 1 chu thiên là ý chỉ kinh mạch tăng 1 cấp.
 • Kỳ Trân
 • Chưa mở, vui lòng đợi.
 • Võ Kỹ
 • Võ kỹ chính là kỹ năng bị động được mở sau khi kích hoạt kinh mạch.
 • Số võ kỹ này giúp bạn sau khi thi triển chiêu thứ nhất, không có động tác kết thúc thu chiêu, lập tức phóng ra chiêu tiếp theo. Nhưng kỹ năng võ kỹ là cố định, không thể tự mình tùy ý thay đổi.
 • Bảng võ kỹ
 • Là điểm nhận được sau khi đả thông huyệt vị.
 • Điểm võ kỹ
 • Là điểm nhận được sau khi đả thông huyệt vị.
 • Cột võ kỹ
 • Điểm võ kỹ là dùng để thi triển võ kỹ, cột võ kỹ cần phải có điểm võ kỹ mới mở được, cột võ kỹ đầu tiên cần 1 điểm võ kỹ. Hiện tại có 8 cột võ kỹ, muốn mở hết cần 355 điểm võ kỹ.
 • Chân Khí
 • Chân khí giống tu vi, dùng tăng cấp kinh mạch.