Quà Online

 Thời gian sự kiện:

Sau khi kết thúc bảo trì ngày 20/12/2013 kéo dài mãi mãi.

 Phạm vi sự kiện:

Tất cả tài khoản tham gia Cửu Âm Chân Kinh tại máy chủ Thái Sơn.

 Nội dung sự kiện:

NPC sự kiện: NPC [Đại Sứ Sự Kiện] các thành chính.

 

Tất cả người chơi mỗi ngày sau khi online, sau mỗi cách 15 phút, 30 phút, 60 phút có thể nhận quà tân thủ online, sau khi nhấp mở icon sự kiện có thể nhận được, trong đó sau khi lần lượt thu thập 7, 14, 21 Giang Hồ Quyền Trượng có thể đến NPC Đại Sứ Sự Kiện các thành chính đổi thưởng phong phú.

 Phần thưởng sự kiện:

Phần thưởng trong các gói quà online hàng ngày như sau: 

Thời gian online

Tên gói quà

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

15 phút

Gói quà online 1

Đại linh đan

3

Tục mệnh hoàn

3

Màn thầu

2

30 phút

Gói quà online 2

Huyền nguyên đan

1

60 phút

Gói quà online 3

Cửu u đoạt hồn tán

1

Bồ câu đưa thư

1

Giang hồ lệnh bài

1

50 Lượng

1