Hảo Hữu Quy Lai

 Thời gian diễn ra sự kiện:

Thời gian bắt đầu: Sau khi kết thúc bảo trì ngày 20/12/2013

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 31/12/2013   

 Phạm vi sự kiện:                                                        

 Tất cả tài khoản tham gia Cửu Âm Chân Kinh tại máy chủ Thái Sơn.

 Điều kiện tham gia: 

 - Người chơi đã kích tài khoản bằng code thường hoặc code vip.                                                     

 Nội dung sự kiện:                                                      

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nhận được Bí Dược Quay Về thông qua giao diện túi quà gần thanh Khí Huyết để tham gia Ký tên trở về.

Người chơi sử dụng Bí Dược Quay Về sẽ nhận được hiệu ứng buff đặc biệt trong vòng 10 ngày. Mỗi 1 ngày người chơi bấm vào nút Ký Tên bên dưới sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng theo mốc.

Chú ý: Cách nhận Bí Dược Quay Về Bổn Trang sẽ cập nhật link nhận ở nút "Tham gia" cuối bài vào ngày 20/12/2013.

Ngoài ra nếu đang có danh tuấn giang hồ người chơi có thể Ký tên chuyên thuộc nhận phần thưởng ký tên dành riêng cho Danh Tuấn Giang Hồ. 

Mốc

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Ngày 1

Tuyết Liên Đan

40

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

40

Tử Linh Đan

40

Ngày 2

Tuyết Liên Đan

10

Ngày 3

Tuyết Liên Đan

10

Ngày 4

Tuyết Liên Đan

10

Ngày 5

Tuyết Liên Đan

10

Ngày 6

Tuyết Liên Đan

10

Ngày 7

Tuyết Liên Đan

10

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

50

Tử Linh Đan

50

Danh tuấn giang hồ

Tuyết Liên Đan

50

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

50

Tử Linh Đan

50

 

 

Tham gia