Tân Thủ Nhập Môn

Để chào mừng quý nhân sĩ là tân thủ mới vào game, Bổn Trang sẽ tặng gói quà đăng nhập đến toàn thể nhân sĩ máy chủ mới Hoa Sơn.

 Thời gian sự kiện:

Từ 0:00 ngày 21/12/2013 kéo dài mãi mãi.

 Phạm vi sự kiện:

Tất cả tài khoản tham gia Cửu Âm Chân Kinh tại máy chủ Hoa Sơn. 

 Nội dung sự kiện:

Trong thời gian sự kiện tất cả người chơi máy chủ Hoa Sơn khi đăng nhập vào game sẽ nhận được gói Quà Đăng Nhập.

Mở quà đăng nhập sẽ nhận được các vật phẩm sau:

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Mô tả

Tàng Đầu Lộ Vĩ

 

5

Thời trang mặt nạ tuyệt đẹp

500L Bạc khóa

1

Nhận được 500 lượng bạc khóa

Bách Khoa Toàn Thư

1

Chứa sách x2 thu thập tất cả các nghề hạn dùng 7 ngày

Túi vật phẩm 2

1

Mở 8 ô rương vật phẩm trong 720 giờ

Rương Trang Bị 2

1

Mở 8 ô rương trang bị trong 720 giờ

Rương Vật Liệu 2


1

Mở 8 ô rương vật liệu trong 720 giờ

Hộp Nhiệm Vụ 2

1

Mở 8 ô rương nhiệm vụ trong 720 giờ

Tử Thần Đan

5

Sử dụng tăng 100.000 điểm chân khí

Đạo cụ sửa chữa

50

Phục hồi 10 điểm độ bền cho trang bị

Đại Uyển Mã (14 ngày)

1

Tọa kỵ Đại Uyển Mã 14 ngày