Khổ Tâm Tu Luyện

 Để chào mừng máy chủ mới Hoa Sơn Bổn Trang sẽ ra mắt sự kiện Khổ Tâm Tu Luyện. Sự kiện dựa vào bảng xếp hạng nội công tại Anh Hùng Bảng quý nhân sĩ có thể nhận các phần quà hấp dẫn.

 Thời gian sự kiện:

Thời gian bắt đầu: 0:00 ngày 21/12/2013

Thời gian kết thúc: 09:00 ngày 28/12/2013

 Phạm vi sự kiện:

Tất cả tài khoản tham gia Cửu Âm Chân Kinh tại máy chủ Hoa Sơn. 

 Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi cần gia nhập môn phái và tiến hành tu luyện nội công.Sau khi hết thời gian sự kiện. Hệ thống sẽ tiến hành ghi nhận lại bảng xếp hạng nội công tại Anh Hùng Bảng. Dựa theo bảng xếp hạng nội công của thế giới và môn phái, người chơi sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng như sau:

 Phần thưởng xếp hạng nội công thế giới:

 

Xếp hạng

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Mô tả

1

Phong Vật Chí 3 sao

1

Người chơi tùy chọn PVC

Tuyết Địa

1

Tọa kỵ Tuyết Địa tuyệt đẹp

Bích Tiêu Đan

10

Nâng cao EXP + 250%, duy trì 60 phút

Huyền Nguyên Đan

10

Sử dụng nhận được 10.000 chân khí

2

Phong Vật Chí 2 sao

1

 Người chơi tùy chọn PVC

Phiên Vũ

1

Tọa kỵ Phiên Vũ tuyệt đẹp

Bích Tiêu Đan

5

Nâng cao EXP + 250%, duy trì 60 phút

Huyền Nguyên Đan

5

Sử dụng nhận được 10.000 chân khí

3

Phong Vật Chí 2 sao

1

Người chơi tùy chọn PVC

Phiên Vũ

1

Tọa kỵ Phiên Vũ tuyệt đẹp

Bích Tiêu Đan

2

Nâng cao EXP + 250%, duy trì 60 phút

Huyền Nguyên Đan

2

Sử dụng nhận được 10.000 chân khí

4 - 5

Bách Niên Tuyết Liên Quả

5

Dùng có thể tăng 200000 Tu Vi

 

 Phần thưởng xếp hạng môn phái:

 

Phần thưởng xếp hạng môn phái: Xếp hạng

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Mô tả

1

Bách Niên Tuyết Liên Quả

5

Dùng có thể tăng 200000 Tu Vi

Huyền Nguyên Đan

5

Sử dụng nhận được 10.000 chân khí

2

Bách Niên Tuyết Liên Quả

3

Dùng có thể tăng 200000 Tu Vi

Huyền Nguyên Đan

3

Sử dụng nhận được 10.000 chân khí

3

Bách Niên Tuyết Liên Quả

2

Dùng có thể tăng 200000 Tu Vi

Huyền Nguyên Đan

2

Sử dụng nhận được 10.000 chân khí

4 - 5

Bách Niên Tuyết Liên Quả

1

Dùng có thể tăng 200000 Tu Vi

Huyền Nguyên Đan

1

Sử dụng nhận được 10.000 chân khí

 

 

Danh sách PVC 3 sao tùy chọn:

Loại vũ khí

Phong vật chí

Trường côn

Thiền Trượng

Đơn Đao

Viên Nguyệt Loan Đao

Đơn Kiếm

Tung Dương Thiết Kiếm

Song Đao

Vọng Nguyệt Đao

Bổng

San Hô Kim Trượng

Đoản Kiếm

Tấn Thiết Phán Quan Bút

Song Thích

Điệp Luyến Song Thích

Song Kiếm

Huyền Tố Song Kiếm

 

Danh sách PVC 2 sao tùy chọn:

 

Loại vũ khí

Phong vật chí

Trường côn

Hoàng Kim Côn

Đơn Đao

Trảm Oa Đao

Đơn Kiếm

Huyết Kiếm

Song Đao

Nguyệt Nha Ngân Câu

Bổng

Độc Xà Trượng

Đoản Kiếm

Tiêu Dao Phiến

Song Thích

Phân Thủy Phi Ngư Thích

Song Kiếm

Uyên Ương Song Kiếm

 

 Lưu ý:

- Phần thưởng Phong Vật Chí người chơi được phép tùy chọn loại Phong Vật Chí mình muốn. Sau khi đã chọn không thể đổi lại.

- Tuyệt Địa Mã là vật phẩm khóa, hạn sử dụng 30 ngày.

- Phần thưởng sẽ trao chậm nhất 3 ngày sau khi kết thúc sự kiện.

- Lưu ý khi xác nhận phần thưởng thông tin tài khoản của quý nhân sĩ cung cấp cho Bổn Trang phải chính xác. Nếu không chính xác thì sẽ không được nhận thưởng.