7 Ngày Nhận Thưởng

Tham gia sự kiện người chơi tiến hành đăng nhập tài khoản liên tục sẽ nhận được phần quà cực hấp dẫn.

 Thời gian sự kiện:

Thời gian bắt đầu: Sau khi kết thúc bảo trì ngày 20/12/2013

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 27/12/2013

 Phạm vi sự kiện: 

Tất cả nhân vật tạo mới tham gia Cửu Âm Chân Kinh sau khi kết thúc bảo trì ngày 20/12/2013.

 Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi đăng nhập vào game 7 ngày liên tục, từng ngày có thể nhận những phần thưởng dưới. 

Mốc thời gian

Gói quà

Hình ảnh

Ngày thứ 2

Quà Đại Hiệp Trưởng Thành (1)

Ngày thứ 3

Quà Đại Hiệp Trưởng Thành (2)

Ngày thứ 4

Quà Đại Hiệp Trưởng Thành (3)

Ngày thứ 5

Quà Đại Hiệp Trưởng Thành (4)

Ngày thứ 6

Quà Đại Hiệp Trưởng Thành (5)

Ngày thứ 7

Quà Đại Hiệp Trưởng Thành (6)