Vũ Tiên Thường

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Trang bị

 

Một cuộc tình khắc cốt ghi tâm, sau ngàn năm luân hồi thì hai người cũng được vũ hóa thăng tiên. Nữ nhi giang hồ khoác Vũ Tiên Thường trên người mong tìm được tình duyên chân thật như vậy.

(*) Phong vật chí có hiệu quả trang bị thời trang Giang Hồ.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01