Viên Nguyệt Loan Đao

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Đơn Đao

 

Một thanh ma đao đầy tà khí. Lưỡi đao dài, mỏng, hình cong tròn, hấp huyết điên cuồng. Người có thể dùng nó càng ngày tâm tính càng trở nên tàn bạo.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đơn đao.

01
01
01
01
01
01
01
01