Trầm Hương Song Đao

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Song Đao

 

Vốn được hợp thành bởi 2 cây Mai Hoa Đao. Một chuôi bằng gỗ trầm hương, 1 chuôi bằng gỗ hồng mai. Khi đao vung lên thoáng thấy hương thơm thoang thoảng.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị song đao.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01