Tiêu Dao Phiến

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Đoản Kiếm

 

Vốn là của một chưởng môn Quân Tử Đường không còn hứng thú với trần thế, để lại vật này rồi rút khỏi giang hồ. Trên mặt quạt vẽ rừng trúc tuyệt đẹp, trên cán có khắc "Thiên Địa Ngã Tiêu Dao".

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đoản kiếm.

01
01
01
01
01
01
01
01