Tiêu Dao Ngọc Y

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Trang bị

 

Đây là phục sức được yêu thích nhất của những nữ nhi giang hồ thích tiêu dao tự tại. Màu sắc tươi sáng, tay áo phấp phới tựa dòng nước chảy.

(*) Phong vật chí có hiệu quả trang bị thời trang Giang Hồ.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01