Thu Kha Liêm

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Đoản Kiếm

 

Bình thường rất ít thấy, chỉ vào lúc nông vụ bận rộn, chủ nhân của nó giúp người khác thu hoạch hoa màu thì mới thấy được thân ảnh tàn vân càn quét từ đầu ruộng đến cuối ruộng.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đoản kiếm.

01
01
01
01
01
01
01
01