Thiên Nguyên Tụ Hồn Đan

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Quy Nguyên

 

Một loại thuốc bổ được 1 vị dược sư nghiên cứu và điều chế trong suốt 50 năm. Thuốc này không những chữa được mọi loại nội thương mà còn có thể tăng thêm công lực.

(*) Thu thập đủ bộ Quy Nguyên, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Uyên Ương Song Kiếm Tiêu

01
01