Thê Ngô Song Kiếm

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Song Kiếm

 

Giống nhánh cây bị làm gãy, có thể là đao, có thể là kiếm. Trên còn có lá xanh dường như bao hàm ý nghĩa "Hoa khai kham chiết, trực tu chiết. Mạc đãi vô hoa, không chiết chi".

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị song kiếm.

01
01
01
01
01
01
01
01