Thê Ngô Song Đao

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Song Đao

 

Giống nhánh cây bị làm gãy, có thể là đao, có thể là kiếm. Trên còn có lá xanh dường như bao hàm ý nghĩa "Hoa khai kham chiết, trực tu chiết. Mạc đãi vô hoa, không chiết chi".

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị song đao.

01
01
01
01
01
01
01
01