Thanh Trúc Trượng

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Đoản Côn

 

Côn trượng làm từ trúc xanh, bền dai hơn gỗ bình thường khác, do một cao nhân chính nghĩa sử dụng, sau bị thất lạc giang hồ.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đoản côn.

01
01
01
01
01
01
01
01