Thần Mộc Lệnh

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Thiên Uy


Lệnh bài màu đen làm từ gỗ ngàn năm vô cùng cứng cáp. Ban đầu được sử dụng bởi một tổ chức bí mật, sau lưu lạc giang hồ.

(*) Thu thập đủ bộ Thiên Uy, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Thanh Trúc Trượng.

01
01