Tâm Nhất Khiêu

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Vu Cổ

 

Độc trùng Tây Vực, vì trên thân trùng có độc, khi tiếp xúc với máu tươi, người trúng độc tim đập mạnh rồi ngừng thở nên có tên gọi như vậy.

(*) Thu thập đủ bộ Vu Cổ, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Hồ Điệp Đao Tiêu.

01
01