Quảng Lăng Tán

Phong vật chí: Phụ 

Bộ: Tiêu Dao 

 

Khúc cầm cổ "Quảng Lăng Chỉ Tức" Tấn Thư có viết vào thời Tam Quốc. Ngụy Quốc Kê Khang do phản đối chính quyền nhà Tư Mã Thị mà bị tử hình, trước khi lâm chung soạn và đàn tấu khúc phổ này.

(*) Thu thập đủ bộ Tiêu Dao, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Tiêu Dao Phiến.

01
01