Như Ý Tử

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Đoản Kiếm

 

Toán châu nhất hưởng, hoàng kim vạn lượng. Là bảo bối trong tay chưởng quầy tửu lâu "Kim Toán Tử". Được làm hoàn toàn bằng vàng.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đoản kiếm.

01
01
01
01
01
01
01
01