Như Ý Kim Tiền

Phong vật chí: Phụ 

Bộ: Tiêu Dao 

 

Tổng có 10 chuỗi, tương truyền 9 chuỗi là giả chỉ có 1 chuỗi là thật. Mỗi chuỗi 18 đồng xâu lại bằng dây vàng trông to hơn xâu tiền bình thường, trong có bí kíp võ công.

(*) Thu thập đủ bộ Tiêu Dao, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Tiêu Dao Phiến.

01
01