Ngọc Phong Châm

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Thiên Sát

 

Kim Châm mảnh như lông tơ, 6 phần vàng, 4 phần thép, dùng cực độc Ngọc Phong luyện chế, tuy nhỏ nhưng có thể phóng đi rất xa.

(*) Thu thập đủ bộ Thiên Sát, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Phân Thủy Phi Ngư Thích.

01
01