Lưu Vân Sam

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Trang bị

 

Tương truyền là do danh tượng Ngụy Tấn làm ra, cảm ngộ từ tư thái Lạc Thần trong "Lạc Thần Phú", cách làm đã bị thất truyền ngàn năm. Gần đây có người tìm được "Ngụy Tấn Y Lục" trong cổ mộ mới thấy tư liệu liên quan. Mặc áo này trên người tuy không có gió nhưng tà áo tự bay như múa, khí thế bức người.

(*) Phong vật chí có hiệu quả trang bị thời trang Giang Hồ.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01