Lưỡng Nghi Song Kiếm

Phong vật chí: Kho tàng

Bộ: Song Kiếm

 

Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, vẫn là căn bản của vạn vật.

 

(*) Phong vật chí chỉ có hiệu quả khi trang bị song kiếm.

 

01
01
01
01
01
01