Linh Chi Lan

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Quy Nguyên

 

Kỳ kinh như cầu, màu đỏ rực. Trong thân Kỳ Kinh có chứa chất độc, khi nở hoa có mùi đàn hương.

(*) Thu thập đủ bộ Quy Nguyên, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Uyên Ương Song Kiếm Tiêu

01
01