Lãnh Nguyệt Bảo Đao

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Đơn Đao

 

Toàn thân phát ra ánh sáng lạnh thấu xương. Lưỡi đao sắc bén vô cùng, thân đao tựa hồ hình mặt trăng khuyết, uy lực tột đỉnh.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đơn đao.

01
01
01
01
01
01
01
01