Kình Thiên Trường Đao

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Trường Côn

 

Cán dài 6 thước 6, lưỡi đao dài 2 thước 3. Là binh khí dài, có thể càn quét ngàn quân.

 

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị trường côn.

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01