Kim Xà Y

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Trang bị

 

Y phục làm từ Hoàng Kim Đại Mãng Xà Lân hiếm có, lấy tơ vàng dệt thành vô cùng chắc chắn khó có thể xé rách. Vốn là thánh vật của Tây Vực, sau lưu lạc tới Trung Nguyên không rõ tung tích.

(*) Phong vật chí có hiệu quả trang bị thời trang Giang Hồ.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01