Kim Ti Đại Hoàn Đao

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Đơn Đao 

 

Kim Ti Đại Hoàn Đao được khảm bằng những vòng vàng nối liên tiếp, khi chạy chúng va vào nhau tạo nên âm thanh, toát lên hào khí đại hiệp.

 

 (*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đơn đao.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01