Kim Điểu Đao

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Đơn Đao

 

Bảo đao vàng trên có khảm nạm bảo thạch. Nhìn từ xa như hỏa triều dương, phát ra sức mạnh dùng để hàng binh.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đơn đao.

01
01
01
01
01
01
01
01