Kẹo Hồ Lô (Song đao)

Phong vật chí: Kho tàng

Bộ: Song đao

 

Tinh chế sơn tra vừa chính tới mà thành, hương sắc toàn vẹn, thậm chí có một số nhân sĩ giang hồ giúp nó để làm vũ khí.

 

(*) Phong vật chí chỉ có hiệu quả khi trang bị song đao.

01
01
01
01
01
01