Huyệt Đạo Đồng Nhân

Phong vật chí: Phụ 

Bộ: Tiêu Dao

 

Đồng nhân có khắc kinh mạch huyệt đạo, không có võ học điển tịch hay y thư nào có thể mô tả thấu đáo như đồng nhân này, quả là một bảo vật vô giá.

(*) Thu thập đủ bộ Tiêu Dao, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Tiêu Dao Phiến.

01
01