Hỏa Long Bổng

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Đoản Côn

 

Cả thân đoản trượng đỏ như lửa, hình như du long, sinh động vô cùng.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đoản côn.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01