Hổ Đầu Y

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Trang bị

 

Vạn Thú Sơn Trang mở trang thu đồ đệ, ngày càng giao lưu với nhiều người bên ngoài. Ngũ huynh đệ Sử Gia lại thích kết giao nghĩa sĩ giang hồ, tặng da hổ làm lễ nghĩa qua lại, cải trang đầu hổ cũng ảnh hưởng đến người trong giang hồ. Nhiều thương nhân giàu có và anh hùng hào hiệp đều xem nó tượng trưng cho tiền tài và thực lực.

(*) Phong vật chí có hiệu quả trang bị thời trang Giang Hồ.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01