Hắc Bạch Vô Thường

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Trang bị

 

Hắc Vô Thường mặt hung dữ, trên mũ có ghi mấy chữ "Đang bắt người". Bạch Vô Thường mặt mỉm cười, trên mũ có ghi mấy chữ "Có thể đến". Trong võ lâm có người cổ quái, thích thời trang kỳ dị, cải trang thành hung ác.

(*) Phong vật chí có hiệu quả trang bị thời trang Giang Hồ.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01