Hắc Bạch Kỳ

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Thiên Uy

 

Tín vật mà minh chủ võ lâm dùng hiệu lệnh giang hồ. Lá cờ nửa trắng nửa đen, giữa là hình thái cực. 300 năm trước là vũ khí của Chưởng Môn Thiên Môn Phái đánh bại hàng trăm cao thủ võ lâm, thống nhất Hắc Bạch lưỡng đạo.

(*) Thu thập đủ bộ Thiên Uy, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Thanh Trúc Trượng.

01
01