Giao Lân Y

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Trang bị

 

Bảo y nhiều đời của Nam Hải Xiêm La Giáo. Chỉ có giáo chủ và người thân tín mới có. Bảo y có trộn vào kim khí đặc thù, qua nhiều năm mới chế tạo nên, toàn thân ánh bạc, nhẹ như áo lông.

(*) Phong vật chí có hiệu quả trang bị thời trang Giang Hồ.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01