Điệp Luyến Y

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Trang bị

 

Trong giang hồ từng có 1 đôi tình nhân hồng y, trượng kiếm giang hồ, y nhân vô số lưu lại một đoạn giai thoại trong võ lâm. Chấp kiếm phi hoa, hoa rơi đa tình, tơ hồng nhẹ bay, nhân sinh mê mẩn.

(*) Phong vật chí có hiệu quả trang bị thời trang Giang Hồ.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01