Cửu Phẩm Hồng

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Vu Cổ

 

Cực độc trong 9 loại độc của thế gian, có dạng bột, nước, viên. Giọt nhỏ có thể giết chết 10 người, nếu bay vào không khí có thể khiến người hít phải xuất huyết mà chết.

(*) Thu thập đủ bộ Vu Cổ, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Hồ Điệp Đao Tiêu.

01
01