Cửu Cung Song Kiếm

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Song Kiếm

 

Thái Cực lưỡng nghi sinh cửu cung bát quái chia làm 2 kiếm tả hữu, đây chính là lý âm dương hư thực. Hận Thiên Lão Nhân của Thanh Vân Bảo thời trẻ cũng nhờ bảo kiếm này mà tung hoành giang hồ có thành tựu.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị song kiếm.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01